Kategori: Okategoriserade

Räcker det med ett läromedel?

Ett läromedel ansågs förr vara synonymt med en lärobok. Idag definieras ordet mer som ett pedagogiskt redskap och/eller ett pedagogiskt hjälpmedel. Ett läromedel är inte heller det enda sättet att lära sig på. Att förvänta …
Dator framför svarta tavlan

Hur skolans läromedel har förändrats genom tiderna

Nutidens digitalisering och den framstående utveckling som skett har satt sina spår även inom pedagogisk verksamhet, såsom i skolor och förskolor. Idag består läromedel inte enbart utav tummade böcker, utan även i form av digitala …
Böcker och skoltavla

Vad kännetecknar bra läromedel?

Härom dagen var vi på på en väldigt intressant föreläsning om vad som kännetecknar bra läromedel. Det var verkligen spännande att lyssna på föreläsaren som hade mycket tänkvärt att säga, och evenemanget blev ännu mer …
Barn som skriver

Grundskolans kärnämnen

I grundskolan anses vissa ämnen som särskilt viktiga. Ofta är det på gymnasienivå man pratar om kärnämnen. Trots att man i grundskolan ofta syftar på svenska, engelska och matematik som grundämnen är det inte något …

Allt om läromedel för tandläkare

Att bli tandläkare handlar inte bara om att lära sig om vad som pågår i en människas mun. Människans psyke och övriga hälsa är även starkt kopplad till tänderna. Som tandläkare måste man kunna hantera …