Skapa en informationsfilm om läromedel

Läromedel i alla former och storlekar finns för att stödja läraren i undervisningen. Syftet är att göra lektionerna intressantare för eleverna och göra det lättare för läraren att uttrycka sig. Tack vare vår digitala tidsålder …

Alternativa sätt att lära sig ett språk

Det finns fler sätt att effektivt lära sig ett språk, än de traditionella sätten. Detta kan vara bra om man exempelvis vill lära sig ett språk på ett mer lustfyllt sätt. Kanske gör man det …

Sälja läromedel online

Vi gör allt fler inköp online och vi handlar allt mer sällan i fysiska butiker. Detta gäller för i princip alla typer av produkter från kläder till mat och annat som vi behöver till hushållet. …

Lär dig göra egna videospel – gratis

Aldrig förr har det varit så lätt att lära sig nya kunskapsområden som idag, i synnerhet för den som vill lära sig göra egna spel till dator, konsol eller mobil. På YouTube finns mängder av …

Skriv väl med rätt hjälpmedel

Att skriva bra är inte alltid helt lätt. Även om vi alla kan stava och skriva är det inte alltid lika enkelt att uttrycka sig väl, förmedla det man vill på ett klart och tydligt …

Vikten av att förstå

Läromedel är till för att dels ge dig nya kunskaper, dels ny förståelse. Det kan låta som en hårfin skillnad men faktum är att det länge inte sågs som en självklarhet att elever skulle förstå …

Läromedel för vuxna

När det gäller skolböcker och läromedel är det lätt att tänka att det är något som hör skoltiden till. Många associerar den här typen av litteratur till barn och ungdomar men det finns faktiskt också …

Utbildning i fängelset

En grundpelare för att få dagens samhälle att fungera är utbildningen. Det börjar tidigt och redan i förskolan läggs det energi på olika typer av skolförberedande aktiviteter, lekar där barnen lär sig räkna och liknande. …