Sälja läromedel online

Vi gör allt fler inköp online och vi handlar allt mer sällan i fysiska butiker. Detta gäller för i princip alla typer av produkter från kläder till mat och annat som vi behöver till hushållet. Läromedel är inte något undantag, det är dessutom en produktkategori som passar särskilt väl att sälja online. Detta gäller framförallt de digitala läromedlen vilka lämpar sig mycket väl att sälja via internet.

Det är mot denna bakgrund inte särskilt anmärkningsvärt att intresset för att sälja läromedel online har ökat kraftigt under senare år. Men även om det är en bransch i tillväxt måste man ha klart för sig att konkurrensen är hård och det är mycket som man ska ha i åtanke inför det att man slår upp portarna till sin e-butik.

Välja system för e-handel

Vilket e-handelssystem som man bör använda sig av vid försäljning av läromedel online beror först och främst på vilka produkter som ska finnas i butiken. Den som avser att driva en komplett butik för e-handel kommer att sälja såväl fysiska som digitala produkter. De fysiska produkterna utgörs framförallt av böcker medan de digitala produkterna utgörs av bland annat e-böcker och onlineutbildningar. Det e-handelssystem som man väljer måste därför kunna hantera både fysiska och digitala leveranser, vilket ibland kan vara en utmaning.

Det finns ett stort antal e-handelssystem att välja mellan. Vissa av dessa kräver inte några tekniska förkunskaper överhuvudtaget och kan användas i princip av vem som helst. Exempel på sådana system är Shopify eller Squarespace. Vissa andra e-handelssystem kräver att man i vart fall har grundläggande tekniska IT-kunskaper och viss erfarenhet för att kunna använda sig av dem. Exempel på sådana system är WooCommerce och Magento.

Marknadsföring

När man väl har valt ett e-handelssystem, byggt sin butik och köpt in de produkter som man ska sälja återstår den stora utmaningen – att marknadsföra verksamheten och dess produkter. Marknadsföringen är det som kommer att avgöra om satsningen blir en flopp eller en succé. Tyvärr underskattas ofta vikten av marknadsföring, vilket också är anledningen till att många e-handelsprojekt inte blir särskilt långlivade.

När det kommer till marknadsföring är det viktigt att vara kreativ och ständigt finna nya sätt för att hitta presumtiva kunder och lyckas konvertera dessa till betalande kunder. De traditionella verktygen för att marknadsföra en e-handel är genom annonser och publicering av artiklar, så kallad “content marketing”. Ett mycket effektivt marknadsföringsverktyg för just läromedel är nyhetsbrev, det vill säga att löpande skicka e-post till kunderna och övriga prenumeranter. Genom att löpande skicka ut ett nyhetsbrev påminner man ständigt läsarna om sin existens. Samtidigt kan man bifoga särskilda erbjudanden som en viss andel av läsarna alltid väljer att nappa på.

Framtiden för försäljning av läromedel online

Försäljningen av läromedel online är en marknad som kommer att fortsätta växa. Utbildning blir allt viktigare och det tillkommer ständigt nya och intressanta digitala läromedel:https://www.forskning.se/2020/02/19/motsattningar-mellan-matteboken-och-digitala-laromedel/ https://www.liber.se/. Det är dessutom en marknad där det finns plats för mindre och specialiserade aktörer. Amazon och dess gelikar kommer sannolikt att på sikt lägga beslag på en del av marknaden, men endast en mindre del. En stor del av marknaden för läromedel kommer att vara reserverad för mindre e-handlare som har en bra dialog med sina kunder i förening med en exceptionell kundservice.