Skapa en informationsfilm om läromedel

Läromedel i alla former och storlekar finns för att stödja läraren i undervisningen. Syftet är att göra lektionerna intressantare för eleverna och göra det lättare för läraren att uttrycka sig. Tack vare vår digitala tidsålder är det dessutom lättare än aldrig förr att integrera läromedel i undervisningen.

Underlättar lärande och undervisning

Läromedel underlättar såväl lärande som undervisning genom att ge eleven fler möjligheter att självständigt utforska kunskapen. Till exempel kan läraren presentera en informationsfilm om något nytt ämne i undervisningen och uppmuntra eleverna till att titta på den flera gånger. Denna metod underlättar inlärningsprocessen och motiverar elever till att självständigt vilja upprepa och öva. En informationsfilm kan nämligen effektivt och snabbt förmedla information i form av ljud, bild, animation och text på ett engagerande sätt. Alltifrån historiska händelser till filosofiska idéer och vetenskapliga teorier kan på ett mycket pedagogiskt sätt förmedlas med hjälp av en informationsfilm.

Som du märker är fördelen med en informationsfilm att den kan förenkla kommunikationen och samtidigt fungera som ett komplement i undervisningen som lärare, inte minst när ämnen som är svåra att förstå introduceras. Det här förebygger distraktioner och säkerställer elevernas fulla uppmärksamhet på innehållet.

Låt Explainer producera din informationsfilm

Den bäst lämpade att vända dig till för att få en informationsfilm producerad är utan tvekan kommunikationsbyrån Explainer. Denna byrå har flera års erfarenhet av branschen och har specialiserat sig på pedagogisk informationsfilm. Numera är de störst i Sverige inom denna nisch och har kunder som IKEA, Svenskt Näringsliv, Vattenfall, Orkla Foods och Sandvik för att bara nämna några exempel. Med andra ord är du i trygga händer när du vänder dig till Explainer för att beställa en informationsfilm.

Ännu en fördel med Explainer är deras transparenta arbetsprocess som ser ut så här i kronologisk ordning:

1. Uppstartsmöte för att bestämma mål och innehåll i projektet.

2. Idé och koncept till filmen.

3. Storyboard med skisser på scen för scen tas fram till filmens händelseförlopp.

4. Designboard baserat på storyboard med detaljerade illustrationer av alla scener tas fram.

5. Inspelning av röster.

6. Rörlig animation av designboarden.

7. Ljuddesign i form av ljudeffekter och bakgrundsljud är sista steget och läggs till när animerandet är klart.

Att beställa en informationsfilm är värt varenda krona med tanke på hur effektiv den kan vara. Studier visar att tittare minns 95 procent av innehållet jämfört med att läsa det i text! Så det råder ingen tvekan om att du måsta lägga till det i din arsenal av läromedel i undervisningen.