Alternativa sätt att lära sig ett språk

Det finns fler sätt att effektivt lära sig ett språk, än de traditionella sätten. Detta kan vara bra om man exempelvis vill lära sig ett språk på ett mer lustfyllt sätt. Kanske gör man det av helt andra anledningar än att man behöver det i arbetslivet eller ska genomföra ett test.

Lära sig genom tv-program, podcaster och internet

Den som har en grund i ett annat språk kan snabbt förbättra sig genom att börja lyssna mer på det. Genom att leta upp ämnen som man är intresserad av går det lättare att ta till sig språket. Det kan vara poddar man lyssnar på eller youtubeklipp om intressanta ämnen. Så länge man förstår 20% till 30% av vad som sägs, är aktiviteten produktiv. Man behöver alltså inte förstå allt som sägs, utan det räcker att bitar här och där uppfattas. Det är så här hjärnan är van att sedan barnsben lära sig ett språk. Kombinerar man den här metoden med att bläddra i en grammatikbok med språket i fråga, är det ett effektivt sätt att lära sig förstå ett språk.

Läsa böcker

Att läsa böcker man är intresserad av, är ett bra sätt att lära sig nya ord. Barn- och ungdomsböcker kan vara en bra början. Det finns även böcker med lättläst material för vuxna, på de flesta språk. Samtidigt kan man fokusera på de 1000 vanligaste orden i språket man vill lära sig och dagligen öva på just dem. Det finns massor av gratis listor med de vanligaste orden på de flesta språk på internet. De 1000 vanligaste orden kan utgöra mer än hälften av de ord som används i ett språk. Vartefter man förstår mer, kan man sedan byta till svårare böcker som innehåller fler okända ord. Hjärnan behöver hela tiden utmanas.