Grundskolans kärnämnen

I grundskolan anses vissa ämnen som särskilt viktiga. Ofta är det på gymnasienivå man pratar om kärnämnen. Trots att man i grundskolan ofta syftar på svenska, engelska och matematik som grundämnen är det inte något som uttryckligen sägs i varken någon läroplan eller nationell kursplan. Däremot finns det tydliga riktlinjer för vilka ämnen som alla bör läsa på gymnasiet. Dessa ämnen kallas idag gymnasiegemensamma ämnen. Det är historia, svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap samt idrott och hälsa. De ämnena läser alla elever, vare sig man går ett studieförberedande eller ett yrkesförberedande program.

Skolböcker och äpple

Förr i tiden var kostnaden för papper hög och barnen fick de första åren endast öva sig att skriva på griffeltavlor, där texten suddades ut och skrevs om igen. Efter hand papper blev billigare användes det allt oftare, om än det var noga att man inte slösade med pappret. I dag är Kopieringspapper billigt och fungerar både att göra en skiss inför ett skolarbete på, som att öva engelska glosor eller rita blommor på. I dag har barnen också tillgång till datorer och skrivare i skolan och kan skriva ut information från internet att använda i undervisningen. De läser inte bara i böcker och undervisas av läraren, utan lär sig också att söka information på internet och att vara källkritiska.

En bra skola ger alla barn förutsättningar att nå målen och att få godkänt i kärnämnena. I dag upplever många barn klassrumsmiljön som stökig och trots tillgången på material och teknisk utrustning, så som papper och datorer, räcker inte det för att ge dem tillräckliga förutsättningar att studera effektivt. Det diskuteras ofta bland politiker vad som är lösningen på problemet och försök har gjorts med att låta lärare komplettera sin legitimation med fler behörigheter, det så kallade lärarlyftet, samt att höja lärarnas löner för att kunna locka till sig kompetenta lärare. Färre klasser eller högre personaltäthet är en annan väg att gå.

Skolkorridor med öppna dörrar

I dag är det många elever som inte uppnår godkänt betyg i kärnämnena, vilket gör att de har svårt att söka vidare till högre studier. politiker i Danderyd berättar hur de vill förbättra skolan för att så många elever som möjligt ska få godkända betyg. Ungdomar som går ur skolan utan kompletta betyg löper större risk att hamna i ett utanförskap, då det är hård konkurrens om jobben.