Hur skolans läromedel har förändrats genom tiderna

Nutidens digitalisering och den framstående utveckling som skett har satt sina spår även inom pedagogisk verksamhet, såsom i skolor och förskolor. Idag består läromedel inte enbart utav tummade böcker, utan även i form av digitala verktyg som surfplattor och diverse videoteknik. Fram till och med 2000-talet var det vanligt att böcker gick i arv från årskurs till årskurs och de utgivna böckerna uppdaterades inte lika frekvent som dagens kursböcker. Idag är det nästintill norm att elever i grundskolan får nya böcker i samband med höstens terminsstart. Högskolestudenter praktiserar återanvändning på ett helt annat sätt då läroböcker kostar och skolmaterial återanvänds på ett helt annat sätt. Nuförtiden sker även undervisning på flera olika sätt och böcker, penna och papper har tagit ett kliv tillbaks för att ge utrymme åt ny teknik.

Barn med penna

Många skolor erbjuder idag elever en surfplatta eller bärbar dator som en del av undervisningen. Enheterna är tänkt att brukas i både skola och hem men grundsyftet är att de endast ska användas för skolarbete. Hur detta efterföljs är något som kan diskuteras vid ett annat tillfälle. Som förälder och vårdnadshavare kan det vara svårt att hänga med i utvecklingen, särskilt om man inte är teknikintresserad. Det är dock viktigt att sätta sig in i användningen av nya läromedel. Dagens barn och ungdomar har en fallenhet för teknik och lär sig snabbt hur man nyttjar både surfplattor och mobiler. Om man tycker det är svårt att hänga med kan man främja studiemiljön hemmavid genom att ha bra belysning i barnens rum, samt på skrivbordet. En bordslampa som ger extra ljus är viktigt för att inte trötta ut ögonen. Man kisar omedvetet av skärmens starka ljus och idog skärmtid med dålig belysning tröttar ut ögonen. Våga också ställa frågor så att barnet får instruera hur tekniken används. På så sätt blir det enklare att ha en aktiv roll vid läxläsning och skolarbete på hemmaplan.

Den digitala förvandlingen är omdebatterad

Surfplatta och pennor

Användandet av digitala läromedel är en het debatt i samhället. Kritiker menar på att dagens barn och ungdomar inte lär sig att skriva på ett sätt som gynnar dem då många program automatiserar och ger förslag på ord, vilket inte driver individens eget tänkande. Andra menar på att dessa verktyg har öppnat en helt ny värld för elever i behov av andra resurser. Det finns idag pedagogiska datorprogram som är anpassade till elever med läs- och skrivsvårigheter, som dyslexi, och som visar klar förbättring utav inlärningen genom bruk av alternativa digitala läromedel. Att läsa och hämta kunskap från en bok kan vara svårt för vissa och då är möjligheten att nyttja ett digitalt verktyg en utökad chans för lärande. Mobiler i klassrummet är ett annat problem som många lärare dras med. Eleverna vägrar lämna ifrån sig dem och uppmärksamheten blir lidande då tankarna är på annat håll. Det blir allt fler som inte klarar av gymnasiet men det beror till största del inte på digitaliseringen i sig, utan på andra faktorer. Oavsett vad man än tycker om digitala verktyg i skolans värld är det viktigt att sätta sig in hur de faktiskt används.