Digitala läromedel

Dagens teknik har möjliggjort helt nya hjälpmedel i skolans undervisning, i form av digitala läromedel. Digitala läromedel kan omfatta allt från videor och spel till appar och program för att exempelvis lära sig glosor.

Det finns flera fördelar med att använda sig av digitala läromedel. En stor fördel är till exempel att de (undantaget videor) är interaktiva, vilket gör det lättare att hålla elevernas intresse vid liv. Läromedel i digitalt format är också oftast lättare att anpassa efter olika elevers specialbehov, till exempel genom att man kan förstora text för de som har synsvårigheter, eller få texten uppläst.

Det är också en fördel att ha ren text i digitalt format, eftersom man på det sättet kan ha en betydligt större informationsbas än om informationen skulle behöva rymmas i en bok. Trots det är det ändå lättare att hitta den information man söker i en digital text, eftersom man helt enkelt kan använda sökfunktionen.

Självklart har digitaliseringen inte bara inneburit att skolan kan använda sig av digitala läromedel i undervisningen, utan också att man som privatperson kan få tillgång till ett enormt utbud av läromedel för självstudier, tack vare internet. Om man till exempel ska läsa på inför högskoleprovet hittar man allt material man behöver i digitalt format på Hp-guiden, så att man kan plugga på det sätt man själv föredrar – på en skärm eller utskrivet på papper.