Läromedel på universitetet – en dyr affär

Som student på universitet och högskola i Sverige har man förmånen att få ett bidrag varje månad samt att kunna låna pengar till bra villkor för att kunna täcka de utgifter man har under studietiden. Tyvärr ser verkligheten idag ut så att bidraget och lånet inte räcker för de allra flesta studenter, i alla fall inte i början av varje termin, när man ska införskaffa ny kurslitteratur. De läromedel som används på högskolenivå kostar nämligen åtskilliga tusenlappar varje termin på många av landets utbildningar.

person-984236_960_720Det finns dock vissa knep som studenter kan ta till för att hitta sin kurslitteratur till en billigare peng, och få studielånet att räcka. Det kanske mest uppenbara är till exempel att försöka köpa böckerna begagnade. På många campus vid svenska högskolor och universitet finns särskilda butiker som sysslar just med att förmedla begagnad kurslitteratur, till exempel Campusbutiken vid Stockholms universitet. Där kan studenter lämna in sin gamla kurslitteratur som butiken sedan säljer åt dem, mot en liten kommission. Det går självklart även att försöka leta upp litteraturen på egen hand, genom att fråga i olika forum och grupper på Facebook för studenter, eller genom att titta på annonssidor som Blocket och Tradera.

Om man är snabb och har tur kan man också låna kurslitteraturen på universitetets bibliotek. Detta fungerar om man bara behöver en bok under en kort period, eller till en kurs som bara är ett par veckor lång (eftersom lånetiden för kurslitteratur ofta är mycket kort). Ett annat alternativ är att låna boken (från biblioteket eller en kursare som äger boken) och försöka kopiera de sidor som behövs. Detta är ett bra alternativ för de böcker där endast ett kapitel eller några sidor ska användas under kursen, men kan bli dyrt och omständligt om hela boken ska användas. Ett bättre alternativ kan då vara att köpa boken tillsammans med en studiekompis och dela på den – förutsatt att det är någon man kommer överens med.

I varje fall är det bra att ha ett bankkort som erbjuder så förmånliga villkor som möjligt under studenttiden, eftersom man behöver pengarna till annat. Om du vill jämföra olika bankkort med varandra, för att till exempel se vilka som har studentrabatt och inte, kan du gå in på Bankkort.se.