Så lär du dig snabbare – tipsen att använda i arbetslivet

Vi tänker ofta att studieteknik tillhör skolan, men studieteknik tillhör livet. Hela livet lär vi oss nya saker. Här kommer tipsen så att du snabbare lär dig nya saker. Perfekt i arbetslivet.

Kurser i arbetslivet

Det är viktigt att vi utvecklas och lär oss nya saker hela livet. I dagens samhälle är det viktigt att som arbetstagare, chef och företagare hela tiden lära oss nya saker. Vi lever i omvälvande tider, då tekniken hela tiden gör nya språng; det kommer nya program och plattformar att använda. Och ny kunskap. Då är det viktigt med kurser inom ledarskap och kommunikation, för att alla verkligen ska hänga med och för att arbetet ska fungera optimalt. Det lättaste sättet är att som företag eller myndighet köpa kompetens express skräddarsydda e-kurser inom ledarskap, kommunikation och effektivitet.

Fixa kursen snabbare

Det är roligt att få gå fortutbildning och lära sig nya saker, särskilt om du som vuxen får en möjlighet att applicera det i arbetslivet. Kunskapen och det praktiska livet är nära varandra. När vi är klara med skolan, så blir det plötsligt engagerande och roligt att lära sig nya saker. Då är det smart att kunna trixen för att fixa kursen snabbare.

Det första du bör göra är att läsa vad kursen verkligen handlar om. Läs det fetmarkerade. Läs sedan ingressen till varje kapitel och delkapitel. Ingressen ger dig en bra översikt. Skippa detaljer. När du läst ingresserna ritar du en tankekarta. Skriv vad ämnet handlar om i mitten och låt vart och ett av kapitlen/delarna bli en “arm”. Nu blir det lättare att greppa både materialet och innehållet. Du kan sedan skapa en tankekarta över varje kapitel. Om du ska lära dig ett nytt ämne kan du gå ut på Youtube och titta på flera och olika YouTube-filmer. Det handlar om att få en känsla för ämnet och ha kunskap om det övergripande.