Vad kännetecknar bra läromedel?

Härom dagen var vi på på en väldigt intressant föreläsning om vad

Skrivböcker och pennor

som kännetecknar bra läromedel. Det var verkligen spännande att lyssna på föreläsaren som hade mycket tänkvärt att säga, och evenemanget blev ännu mer minnesvärt på grund av att det var så bra arrangerat. Lokalen var perfekt för ändamålet och bidrog verkligen till att skapa ett lyckat arrangemang. Det gjorde att jag började fundera lite över hur det egentligen ser ut i dagens svenska skolor. Det borde vara en självklarhet med moderna och snygga klassrum som kan bidra till känslan på samma sätt som att en professionell festlokal Stockholm förgyller sådana event som vi var på härom kvällen.

En hög med böcker

Men tillbaka till vad som faktiskt avhandlades under den nästan två timmar långa föreläsningen. Det var många matnyttiga råd och tips vi fick ta del av. Bland annat betonade föreläsaren att det är viktigt att tänka på att alla elever har varsin lärobok, och att böckerna ska vara hela, fräscha och uppdaterade. Han menade att kopierade sidor och daterade böcker ger inte samma känsla av att det som eleverna ska läsa om är viktigt, och jag är onekligen böjd att hålla med honom. Läroböckerna måste ju vara aktuella för att eleverna ska kunna lära sig rätt saker. Dessutom ska de se lockande och inbjudande ut. Något som jag tycker är extra viktigt är att skolan också köper in arbetsböcker till alla elever. Enligt min erfarenhet är det någonting som man brukar försöka spara in på, vilket resulterar i en aldrig sinande ström av kopierade stenciler. Problemet med det är dels att det är ett brott mot copyrightlagen, dels att stenciler tappas bort och går sönder på löpande band.