Allt om läromedel

Läromedel är inte längre bara en bok och ett skrivhäfte. Idag använder skolorna i allt större utsträckning digitala läromedel och hanterar inlämningsuppgifter via datorer och olika nätbaserade plattformar för undervisning. På universitetsnivå finns idag många kurser som sker helt på distans.

Teknikutvecklingen i samhället har förändrat skolans läromedel i klassrummen. Läromedlen är allt oftare digitala och de flesta skolor lånar under terminerna ut en dator till de äldre eleverna för att de ska kunna använda den för att göra skoluppgifter och skicka de färdiga uppgifterna digitalt till läraren. Teknikutvecklingen förändrar inte bara läromedlen utan också vad som behöver läras ut i skolan. Fortfarande är det mycket grundläggande kunskap som grammatik, läsförståelse, matematik och geografi men digitaliseringen i samhället kräver också nya kunskaper av eleverna. De senaste åren har t.ex. betalningar och lån av pengar nästan helt gått över till att skötas via datateknik. Det har blivit allt lättare att låna pengar snabbt via sms-lån, avbetalningsköp o.s.v. Det här ställer krav på föräldrar och skolan att lära ungdomarna vad ränta, effektiv ränta och amortering innebär. Eftersom det går mycket fortare och enklare att låna pengar än någonsin tidigare behöver allt fler kunskap om vad lånevillkor innebär och information om att alltid läsa igenom det finstilta i låneavtalet.

Ytterligare ett område där datateknik och sociala medier ställer krav på ny kunskap är faktagranskning och källkritik. Även tidigare har den kunskapen varit relevant men inte alls i lika stor utsträckning som idag. Innan internet fanns några större dagstidningar, böcker, radio och TV-program. Det var främst utbildade journalister som nådde ut med information om omvärlden. Idag kan vem som helst med internetuppkoppling sprida information över hela världen. Fake news och nättroll har gjort att det finns mängder med information att ta del av som inte alltid är korrekt. Den kritiska granskningen och att spåra upp källan blir allt viktigare och något som även grundskoleelever behöver lära sig.

Personlig integritet och kunskap om hur de uppgifter som publiceras på nätet kan spridas är ett annat område som elever behöver få information om. Eftersom även mycket unga elever har en egen mobiltelefon och lägger upp information om sig själva på sociala medier är det viktigt att föräldrar och lärare förklarar vilka konsekvenser det kan få.

Internet och digitala läromedel har flera positiva effekter. Exempelvis går inlämningen av skoluppgifter mycket enklare när de kan mailas in eller skickas via den plattform som används i skolan. Tidigare har inlämningen behövt ske genom att skriva för hand och lämna in en bunt med papper eller kanske kopiera upp. Digitaliseringen minskar pappershanteringen och är tidsbesparande både för elever och lärare. De flesta är överens om att digitala läromedel är här för att stanna trots att de finns de som menar att lärande är mer effektivt om eleven läser ur en bok och skriver för hand. Många menar att en kombination av pappersböcker, skrivhäften och datorer är det bästa.