Utbildning i fängelset

En grundpelare för att få dagens samhälle att fungera är utbildningen. Det börjar tidigt och redan i förskolan läggs det energi på olika typer av skolförberedande aktiviteter, lekar där barnen lär sig räkna och liknande. Skolåldern, allt från 6 till 18 är, är en väldigt kritisk period i livet för alla människor och man lär sig många av de färdigheter man kommer att ha nytta av senare i livet. Men det är även i den här åldern som barn kan råka “halka snett” och börja ägna sig åt aktiviteter som inte är helt i linje med vad som anses vara accepterat. Tyvärr leder ofta detta till att dessa personer eskalerar i sina “snedsteg” och börjar ägna sig åt saker som inte är förenliga med svensk lagstiftning och leder i många fall till vistelser i fängelse.

Kriminalvårdens arbete

Det har bevisats att utbildning är en väldigt bra faktor för att motverka kriminalitet, både vad gäller debut och återfall. Detta är någonting som kriminalvården har tagit till sig och de har ett stort intresse av att erbjuda utbildning inne på anstalterna.

För att hålla skolan igång inne på anstalterna krävs det en hel del material som till exempel bläck och toners till skrivare, papper och pennor och så vidare. Ett företag som Office Depot är experter på att tillhandahålla allt tänkbart material för att hålla igång ett kontor eller, som i det här fallet, en skola.

Lärcentrum, som skolan inne på anstalten heter, tillhandahåller ett visst antal platser för utbildning åt de intagna. De får söka en plats där och det är behovsprincipen som styr vem som får en plats. I första hand väljs personer som inte har ett fullständigt betyg från grundskolan, i andra hand ofullständigt gymnasium.

Det är dock inte en självklarhet att man får en plats trots ofullständig grundskola. Att erbjudas utbildning inne på anstalten är helt kostnadsfritt, allt material är gratis. Därför vill inte kriminalvården lägga dessa insatser på en intagen som inte visat att denne är motiverad till en förändring i livet. Misskötsamheter kan leda till att platsen på lärcentrum dras in vilket är en god motivation för de intagna som har, eller vill ha, en plats att sköta sig väl i övrigt.

Om resurserna finns och det inte är särskilt högt tryck på platser kan även vissa anstalter erbjuda möjlighet att studera på högskolenivå. Det medför en del problematik eftersom allt måste göras på distans och vissa moment kräver en internetuppkoppling, någonting som de intagna inte får ha tillgång till. För dessa moment får en så kallad studieassistent sitta med vid datorn när den intagne använder Internet. En studieassistent är en färdigutbildad kriminalvårdare, ofta med många års erfarenhet av kriminalvård, som enbart agerar i form av stöd åt de intagna och hjälper lärarna med vissa arbetsuppgifter. Studieassistenten är ansvarig för säkerheten i lärcentrum.