Vikten av att förstå

Läromedel är till för att dels ge dig nya kunskaper, dels ny förståelse. Det kan låta som en hårfin skillnad men faktum är att det länge inte sågs som en självklarhet att elever skulle förstå det de lärde sig i skolan. I många länder är det fortfarande vanligt att använda “papegojinlärning” som det brukar kallas, där elever helt enkelt måste lära sig saker utantill utan att nödvändigtvis förstå dem.

Om du eller dina barn går i skolan handlar det alltså inte enbart om att klara av prov utan också att få livslånga lärdomar om allt mellan himmel och jord. Provet är ju bara ett redskap för läraren att ge dig betyg på och även om det förvisso är nog så viktigt är det ändå ditt framtida yrkesmässiga och sociala liv som utbildningen handlar om. Av den anledningen kan det vara både fördelaktigt och nödvändigt att skaffa läxhjälp som går ut på så mycket mer än rent rabblande.

Hur insikten hjälper dig att minnas

Vikten av att förstå det du pluggar börjar redan på ett mycket tidigt stadium. Om du till exempel enbart lär dig utantill att två bilar och två bilar till blir fyra bilar kommer du aldrig kunna begripa att fyra av vardera blir åtta. Lär du dig varför hop och hopp stavas olika kommer det senare bli lättare att stava sopa och soppa. Senare, när du börjar läsa tyngre ämnen, kommer det djupgående förståendet bli ovärderlig och du kommer bli duktig på att analysera och använda dina inlärda kunskaper i nya sammanhang. I kombination med bra inlärningstekniker kommer det att ta dig mycket längre än om du bara stannat vid upprepandet.

När du får läxhjälp får du också möjlighet att ställa frågor. I ett klassrum är det inte alltid det lättaste att få en syl i vädret och många elever upplever det också som genant att fråga för mycket. Det är dock oerhört viktigt att kunna fråga då det är ytterligare ett steg mot bättre förståelse och insikt.