Läromedel för vuxna

När det gäller skolböcker och läromedel är det lätt att tänka att det är något som hör skoltiden till. Många associerar den här typen av litteratur till barn och ungdomar men det finns faktiskt också …

Utbildning i fängelset

En grundpelare för att få dagens samhälle att fungera är utbildningen. Det börjar tidigt och redan i förskolan läggs det energi på olika typer av skolförberedande aktiviteter, lekar där barnen lär sig räkna och liknande. …

Telefoner och surfplattor i skolan

För tio år sedan fanns det inte på tapeten att mobiler eller surfplattor skulle användas i skolan. Då skrev man inte läxan på dator och mailade in den utan då var det minsann handskrift som …

Allt om läromedel

Läromedel är inte längre bara en bok och ett skrivhäfte. Idag använder skolorna i allt större utsträckning digitala läromedel och hanterar inlämningsuppgifter via datorer och olika nätbaserade plattformar för undervisning. På universitetsnivå finns idag många …

Räcker det med ett läromedel?

Ett läromedel ansågs förr vara synonymt med en lärobok. Idag definieras ordet mer som ett pedagogiskt redskap och/eller ett pedagogiskt hjälpmedel. Ett läromedel är inte heller det enda sättet att lära sig på. Att förvänta …
Dator framför svarta tavlan

Hur skolans läromedel har förändrats genom tiderna

Nutidens digitalisering och den framstående utveckling som skett har satt sina spår även inom pedagogisk verksamhet, såsom i skolor och förskolor. Idag består läromedel inte enbart utav tummade böcker, utan även i form av digitala …
Böcker och skoltavla

Vad kännetecknar bra läromedel?

Härom dagen var vi på på en väldigt intressant föreläsning om vad som kännetecknar bra läromedel. Det var verkligen spännande att lyssna på föreläsaren som hade mycket tänkvärt att säga, och evenemanget blev ännu mer …
Barn som skriver

Grundskolans kärnämnen

I grundskolan anses vissa ämnen som särskilt viktiga. Ofta är det på gymnasienivå man pratar om kärnämnen. Trots att man i grundskolan ofta syftar på svenska, engelska och matematik som grundämnen är det inte något …