Digitala läromedel

Dagens teknik har möjliggjort helt nya hjälpmedel i skolans undervisning, i form av digitala läromedel. Digitala läromedel kan omfatta allt från videor och spel till appar och program för att exempelvis lära sig glosor. Det …

Läromedel som komplement till undervisning

Läromedel i all ära, men en bok är nästan aldrig en fullvärdig ersättning för en livs levande lärare som står i ett klassrum och föreläser, och som finns tillgänglig att svara på frågor, förtydliga sådant …

Allt om läromedel för tandläkare

Att bli tandläkare handlar inte bara om att lära sig om vad som pågår i en människas mun. Människans psyke och övriga hälsa är även starkt kopplad till tänderna. Som tandläkare måste man kunna hantera …

Hur skapas läromedel  

För att förstå hur läromedel skapas så kommer detta att vara vikt för alla de som redan har alla de kunskaper som ska läras ut. Egentligen kan det också vara så att de som från …

Läromedel måste vara pedagogiska  

Något som är mycket viktigt när det gäller läromedel är att dessa måste vara pedagogiska och verkligen vara skrivna eller författade på ett intressant sätt. Detta med anledning av att den som tar del av …

Inom vilka områden kan läromedel användas  

När det gäller läromedel så kommer dessa att kunna användas inom många olika områden. Det största området som läromedel används inom är på alla de olika skolorna med massor av varierade utbildningar. Här handlar det …

Vad är läromedel  

Läromedel är något som de flesta människor förknippar med skola och utbildning, vilket naturligtvis alltid kommer att vara det som står i centrum när det talas om läromedel. Här handlar det oftast om allt som …